Oddymianie przeciwpożarowe– opis oferty

Oddymianie

Każdy obiekt znajdujący się w przestrzeni publicznej, niezależnie od swojego przeznaczenia, musi spełniać określone normy. Dla odbioru technicznego ważne jest to, czy dany budynek posiada sprawnie funkcjonujący system oddymiający. Tego typu instalacja służy do odprowadzania w sytuacjach awaryjnych spalin oraz dymu – a zatem jej niezawodność to kwestia priorytetowa.

Oddymianie P-POŻ odbywa się dzięki sterowanym automatycznie siłownikom mającym za zadanie otworzenie ujścia. Systemy oddymiania wykorzystują naturalne właściwości nagrzanego do wysokich temperatur powietrza. Istotnym jest, by całą instalację przeprowadzić w taki sposób, żeby drogi ewakuacyjne jako pierwsze były zdatne do użytku.

Poleganie jedynie na grawitacyjnym systemie może okazać się zawodne zwłaszcza przy obiektach dużych rozmiarów lub o nietypowym rozkładzie pomieszczeń. Wtedy dobrym pomysłem jest implementacja dodatkowych elementów ogólnie określanych jako przeciwpożarowa wentylacja mechaniczna. Warto pamiętać, by każdy z elementów systemu oddymiania był regularnie konserwowany. Obejmuje to zarówno sterowniczą centralę, jak i przyciski alarmujące oraz okna i klapy służące do oddymiania.

 • Obszar działania

  Klimatyzacja

  Wentylacja

  Rekuperacja

  Ogrzewanie

  Pompy ciepła

  Fotowoltaika