Odciągi techniczne filtrowentylacyjne – opis oferty

Odciągi techniczne filtrowentylacyjne

Miejscowa wentylacja wywiewna ze stanowiska pracy jest ważną instalacją w zakładach przemysłowych. Ogranicza emisję zanieczyszczeń do otaczającego powietrza, a tym samym zapewnia ochronę zdrowia pracowników. Wszelkie zanieczyszczenia – czy to w postaci stałej, ciekłej czy gazowej mogą stanowić zagrożenie. Toteż cząstki te muszą być odpowiednio wentylowane – również ze względu na normy prawne, wedle których stężenie w powietrzu zanieczyszczeń negatywnie wpływających na organizm musi być niższe od wartości określanych jako NDS.

Efektywność oczyszczania jest jednak przede wszystkim istotna ze względu na pracowników. A tę mogą zapewnić wysokiej jakości odciągi techniczne. Filtrowentylacja nie jest nowością na rynku – jednak z pewnością rozwija się prężnie, czerpiąc z najnowszych zdobyczy technologicznych. Wentylacja mechaniczna mająca zastosowanie na terenie obiektów przemysłowych może mieć postać:

 • miejscową wywiewną, czyli przeznaczoną do obsługi kilku – kilkunastu stanowisk/ urządzeń;
 • ogólną nawiewno – wywiewną

Urządzenia w każdej kategorii są zaprojektowane w taki sposób, by zapewniały właściwą cyrkulację powietrza na stanowiskach pracy, jak również usuwanie substancji zbędnych/ szkodliwych (pyłów, zanieczyszczeń, półfabrykatów o toksycznym faktorze). Parametry te określa się na podstawie min. prędkości, z jaką zanieczyszczenia muszą być odessane. Wiele zależy również od zasięgu działania – dlatego też na rynku znajdują się modele o różnych typach ssawek odciągowych – od tych z całkowitymi/ częściowymi obudowami, poprzez ssawki szczelinowe i inne, aż po okapy montowane nad źródłami wytwarzania ciepła.

 • Obszar działania

  Klimatyzacja

  Wentylacja

  Rekuperacja

  Ogrzewanie

  Pompy ciepła

  Fotowoltaika