Okresowe przeglądy klimatyzacji i wentylacji

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów. Jak często powinny one mieć miejsce, oraz co najczęściej jest poddawane technicznej inspekcji – piszemy poniżej.

Podstawy prawne przeglądu wentylacji

Obowiązek okresowej konserwacji jest w naszym kraju egzekwowany prawnie. Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobligowany do zlecenia co najmniej raz w roku przeglądu stanu technicznego elementów instalacji w budynku, które mogłyby podlegać działaniu negatywnych czynników zewnętrznych. Co ciekawe, przepisy odnoszą się tylko do wentylacji grawitacyjnej. Co jednak z wentylacją mechaniczną? Tutaj należy zwracać uwagę przede wszystkim na zalecenia producenta – podobnie jak w przypadku urządzeń klimatyzacyjnych.

Konserwacja wentylacji mechanicznej

Podstawowym czynnikiem, który podlega kontroli w systemach wentylacji mechanicznej jest ilość wymienianego powietrza, siła ciągu w kanałach, a także ogólna wydajność. Czyszczone są zarówno kanały wentylacyjne, jak i filtry i obudowa. Tutaj jednak warto zaznaczyć, że filtry można czyścić oraz wymieniać również samodzielnie. Pracę sprężarek i szczelność sprawdzają fachowcy – i najlepiej zdecydować się na przegląd co najmniej raz w roku, a jeśli to możliwe – nawet co pół roku. Zapewni to nie tylko bezpieczeństwo, ale i optymalne działanie wentylacji mechanicznej oraz pozwoli uniknąć kosztownych napraw w razie awarii (wynikającej z zaniedbania).

Większe prace konserwacyjne w przypadku wentylacji mechanicznej to np. czyszczenie kanałów – odbywa się ono zazwyczaj co kilka lat (około 5, 6 – w zależności od producenta). Czasami konieczna jest wymiana przewodów. Dbać należy także o zakończenie czerpni – na drobnych oczkach siatki mogą zbierać się zanieczyszczenia, co również wpływa na efektywność instalacji. Co w przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła? Tutaj najistotniejsza jest regularna wymiana filtrów w rekuperatorze, a także dbanie o szczelność uszczelek.

Przeglądy klimatyzacji

Urządzenia klimatyzacyjne, by działały prawidłowo, także muszą być poddawane działaniom konserwacyjnym. Czyszczenie filtrów, skraplacza, ale też elementów stykających w podzespołach sterowniczych oraz przede wszystkim czyszczenie i dezynfekcja parownika to podstawowe zadania. Konieczna jest też weryfikacja sprawności sterowników, tego czy układy freonowe oraz układy odprowadzania skroplin są podłączone w sposób szczelny. Fachowcy muszą również sprawdzi, czy izolacja nie uległa żadnym uszkodzeniom mechanicznym, czy poziom czynnika chłodniczego jest wystarczający czy też wymaga uzupełnienia oraz czy jakiekolwiek elementy nie wymagają wymiany z uwagi na swoje zużycie bądź zbyt wysokie zanieczyszczenie. Brzmi skomplikowanie?

Cóż, właśnie dlatego konserwację urządzeń klimatyzacyjnych warto zlecać profesjonalistom. Samodzielnie można (a nawet trzeba) podjąć się czyszczenia zewnętrznych elementów klimatyzatora, jak również filtrów siatkowych. Każdorazowo kluczową wskazówkę stanowią zalecenia producenta.

 • Obszar działania

  Klimatyzacja

  Wentylacja

  Rekuperacja

  Ogrzewanie

  Pompy ciepła

  Fotowoltaika