Konserwacja wentylacji z rekuperacją

Konserwacja wentylacji mechanicznej

Mechaniczny typ wentylacji z rekuperacją musi funkcjonować w sposób bezawaryjny, ponieważ, w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, pracuje niezależnie od panującej na zewnątrz pogody. W takiej sytuacji oczywistym jest, że systemy wentylacji mechanicznej muszą być poddawane cyklicznym przeglądom oraz konserwacji.

Nowoczesne rozwiązania, których montaż możemy zaoferować naszym Klientom, dopasowują intensywność wymiany powietrza do panujących w pomieszczeniu warunków. W zależności od rodzaju instalacji oraz sposobu jej rozmieszczenia regulowane są również poziom dwutlenku węgla, a także wilgotność. Obsługa wentylacji mechanicznej z rekuperacją nie wymaga udziału użytkowników – jest to system działający intuicyjnie. Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie konserwacji. Co jakiś czas przeglądy są po prostu konieczne. Umownie przyjmuje się, że taki przegląd powinien się odbywać raz w roku.

Czasochłonne, lecz konieczne

Konserwacja wentylacji z odzyskiem ciepła musi przebiegać w uporządkowany sposób. Warto powierzyć tego rodzaju działanie naszym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w serwisie. Najważniejszą część wentylacji nawiewno – wywiewnej stanowi jej trzon – centrala wentylacyjna, czyli rekuperator. Składa się on z dwóch wentylatorów (nadmuchowego oraz usuwającego wykorzystane już powietrze) oraz wymiennika ciepła. W sytuacji, gdy na wymienniku pojawiają się zanieczyszczenia, maleje jego wydajność. Stąd też konieczne jest jego umycie, oczyszczenie wszystkich łopatek wentylatorów, a także oczyszczenie z kurzu wnętrza rekuperatora.

Także oba z elementów łączących rekuperator z instalacją muszą być oczyszczone. Zarówno zakończenie nawiewu, jak i wywiewu są chronione specjalnymi siatkami z drobnymi oczkami. Trzeba je regularnie czyścić – np. przy pomocy szczotki, aby przepływ powietrza nie był utrudniony. Czerpnię (czyli nawiew) trzeba też regularnie oczyszczać z nagromadzonego śniegu zimą. W rekuperatorze znajdują się również filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z powietrza przepływającego przez pomieszczenie. Filtry można wymieniać samodzielnie, przy czym warto robić to częściej, niż podczas przeglądu, raz na kilka miesięcy. Warto zdecydować się na wymianę całego kompletu filtrów zwłaszcza w okresie wzmożonego pylenia roślin.

Konserwacja wentylacji obejmuje nie tylko utrzymywanie w czystości jej głównej jednostki. Równie istotne jest zadbanie o przewody wentylacyjne – ponieważ zarówno kanały wywiewne, jak i nawiewne ulegają zabrudzeniom (choć z różną częstotliwością i w różnym tempie). Mechaniczne czyszczenie tego typu kanałów musi wykonać fachowiec – jednakże tutaj częstość takiej usługi można ograniczyć do cyklicznej procedury do kilka lat (nawet do 6).  Mechaniczny sposób czyszczenia nie będzie jednak możliwy, jeśli kanały wykonano z rur aluminiowych – takie elementy instalacji niestety pozostaje wymienić na nowe.

 • Obszar działania

  Klimatyzacja

  Wentylacja

  Rekuperacja

  Ogrzewanie

  Pompy ciepła

  Fotowoltaika