Fotowoltaika a ceny energii

Instalacja fotowoltaiczna to opłacalna inwestycja podczas rosnących cen energii

Niepewna sytuacja polityczna przełożyła się na warunki gospodarcze – wzrost cen w 2022 roku objął wszystkie dziedziny życia. Jednym z sektorów, w którym podwyżki są szczególnie widoczne pozostaje sektor paliw nieodnawialnych oraz sektor energetyczny. W dobie rosnących rachunków za prąd optymalnym rozwiązaniem może być wykorzystanie OZE, a konkretnie instalacji fotowoltaicznych. O tym, dlaczego fotowoltaika nadal się opłaca piszemy poniżej.

Popularność instalacji fotowoltaicznych przeżywała w ciągu ostatnich lat prawdziwe apogeum. Nic dziwnego, ponieważ odpowiednio dobrany system pozwalający przetworzyć promienie słoneczne na prąd pozwala pokryć znaczną część zapotrzebowania na prąd w gospodarstwie domowym. Panele fotowoltaiczne produkują prąd przez cały rok, choć oczywiście wartości te są większe w lecie. Nowoczesne instalacje wyróżnia bardzo wysoka wydajność – montaż paneli o potencjalnej mocy ok. 5kWp pozwala na uzyskanie nawet 5000kWh energii. Oczywiście na tę wydajność składają się również inne, obok technologii, czynniki: położenie instalacji, jej ułożenie względem podłoża oraz południa, intensywność nasłonecznienia w konkretny dzień.

Net-billing – nie taki straszny, jak się wydawało

Całkowite wykorzystanie produkowanej energii z PV przez prosumenta jest niemożliwe. Dlatego też nadwyżki te są odsyłane do sieci energetycznej. Od kwietnia tego roku rozlicza się je w oparciu o system net-billingu. Ta propozycja zastąpiła poprzedni system opierający się o net metering. W aktualnym sposobie rozliczania nadwyżki energii są wyceniane zgodnie z obliczoną przez spółkę PSE (Polskie Sieci Energetyczne) stawką. Początkowo (przez okres 2 lat) ma ona wynosić średnią miesięczną cenę za energię z Rynku Dnia Następnego, a następnie stosowane będą stawki godzinowe. Wartość energii z nadwyżek jest zapisywana na specjalnym koncie – pomniejsza się ją o energię pobraną z sieci (wyliczaną na podstawie standardowych hurtowych stawek). Net-billing zakłada, że wartość oddawanej do sieci energii nie jest obciążona podatkiem VAT. Depozyt ma ograniczony do jednego roku termin wartości, w praktyce pozwala to na wykorzystanie energii wyprodukowanej latem w miesiącach zimowych. Taka perspektywa jest szczególnie istotna jeśli dodatkowo inwestor zdecyduje się na montaż źródła ciepła zasilanego energią elektryczną.

Dotacje zwiększające opłacalność fotowoltaiki

Podobnie jak w ubiegłych latach osoby dokonujące inwestycji w OZE mogą liczyć na różnego rodzaju dofinansowania oraz ulgi. Programy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii są z powodzeniem kontynuowane – największe wsparcie mogą uzyskać indywidualni odbiorcy, i tak w 2022 roku funkcjonują:
• flagowy program Mój Prąd – w 4 odsłonie, z dopłatami do 4 tysięcy złotych (jeśli zakup dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznej), do 5 tysięcy (jeśli dodatkowo kupione zostanie rozwiązanie zwiększające auto-konsumpcję, np. magazyn energii – z osobną dotacją na takowe);
• inicjatywa Czyste Powietrze – pozwalająca uzyskać dotację wynoszącą do 5 tysięcy złotych (wsparcie do 50% wartości całej inwestycji);
• ulga termomodernizacyjna – pozwalająca na odliczenie wydatków związanych z OZE od podatku (dla osób, których dotyczy podatek liniowy);

O wydajności i opłacalności fotowoltaicznych instalacji można się przekonać poprzez poznanie konkretnych parametrów z gospodarstw wyposażonych w PV. Takie dane znajdują się na stronie www.sunnyportal.com – w sekcji „Instalacje udostępnione publicznie”. Dzięki temu oraz znajomości średnich cen energii elektrycznej w 2022 roku w Polsce można empirycznie zbadać, na jak duże oszczędności pozwala taka inwestycja.

 • Obszar działania

  Klimatyzacja

  Wentylacja

  Rekuperacja

  Ogrzewanie

  Pompy ciepła

  Fotowoltaika