Miejscowa wentylacja wywiewna ze stanowiska pracy jest ważną instalacją w zakładach przemysłowych. Ogranicza emisję zanieczyszczeń do otaczającego powietrza, a tym samym zapewnia ochronę zdrowia pracowników. Wszelkie zanieczyszczenia - czy to w postaci stałej, ciekłej czy gazowej mogą stanowić zagrożenie. Toteż cząstki te muszą być odpowiednio wentylowane - również ze względu na normy prawne, wedle których stężenie w powietrzu zanieczyszczeń negatywnie wpływających na organizm musi być niższe od wartości określanych jako NDS.

Efektywność oczyszczania jest jednak przede wszystkim istotna ze względu na pracowników. A tę mogą zapewnić wysokiej jakości odciągi techniczne. Filtrowentylacja nie jest nowością na rynku - jednak z pewnością rozwija się prężnie, czerpiąc z najnowszych zdobyczy technologicznych. Wentylacja mechaniczna mająca zastosowanie na terenie obiektów przemysłowych może mieć postać:

  • miejscową wywiewną, czyli przeznaczoną do obsługi kilku - kilkunastu stanowisk/ urządzeń;
  • ogólną nawiewno - wywiewną

Urządzenia w każdej kategorii są zaprojektowane w taki sposób, by zapewniały właściwą cyrkulację powietrza na stanowiskach pracy, jak również usuwanie substancji zbędnych/ szkodliwych (pyłów, zanieczyszczeń, półfabrykatów o toksycznym faktorze). Parametry te określa się na podstawie min. prędkości, z jaką zanieczyszczenia muszą być odessane. Wiele zależy również od zasięgu działania - dlatego też na rynku znajdują się modele o różnych typach ssawek odciągowych - od tych z całkowitymi/ częściowymi obudowami, poprzez ssawki szczelinowe i inne, aż po okapy montowane nad źródłami wytwarzania ciepła.

Odciągi techniczne filtrowentylacja

Działamy na terenie miast: