Instalacja wentylacji mechanicznej, ogrzewania w budynku technicznym oczyszczalni ścieków w Łękach. Inwestor – miejski zarząd wodociągów i kanalizacji w Kętach.

Wykonanie instalacji odciągów technologicznych oraz ogrzewania technicznego w standardzie chemoodpornym oraz przeciwwybuchowym wraz z automatyką zasilająco-sterującą.

wentylacja Kęty
montaż wentylacji Kęty